Skip to main content

Detail autority

trestné činy
Jiný tvar jména: činy trestné
Jiný tvar jména: přečiny
Jiný tvar jména: zločiny
Jiný tvar jména: kriminalita
Jiný tvar jména: kriminální případy
Jiný tvar jména: oběti trestných činů
Jiný tvar jména: okolnosti vylučující protiprávnost
Jiný tvar jména: pachatelky trestných činů
Jiný tvar jména: pachatelé trestných činů
Jiný tvar jména: spolupachatelství
Jiný tvar jména: bigamie
Jiný tvar jména: hospodářské trestné činy
Jiný tvar jména: krádeže
Jiný tvar jména: kuplířství
Jiný tvar jména: křivá obvinění
Jiný tvar jména: majetkové trestné činy
Jiný tvar jména: nelegální migrace
Jiný tvar jména: nelegální převaděčství
Jiný tvar jména: nucená práce
Jiný tvar jména: násilné trestné činy
Jiný tvar jména: obchod s drogami
Jiný tvar jména: padělání a pozměňování veřejné listiny
Jiný tvar jména: politické trestné činy
Jiný tvar jména: pomluva
Jiný tvar jména: pytláctví
Jiný tvar jména: rasové trestné činy
Jiný tvar jména: sexuální trestné činy
Jiný tvar jména: stalking
Jiný tvar jména: terorismus
Jiný tvar jména: trestné činy proti dětem
Jiný tvar jména: trestné činy proti lidské důstojnosti
Jiný tvar jména: trestné činy proti státu
Jiný tvar jména: trestné činy proti veřejné správě
Jiný tvar jména: trestné činy v dopravě
Jiný tvar jména: trestné činy z nenávisti
Jiný tvar jména: týrání zvířat
Jiný tvar jména: vloupání
Jiný tvar jména: vraždy
Jiný tvar jména: zločiny proti lidskosti
Jiný tvar jména: zneužití úřední pravomoci
Jiný tvar jména: únosy
Jiný tvar jména: trestní právo hmotné

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě