Skip to main content

Authority detail

Záhlaví: Zezuláková Schormová, Františka

Vazby: Zezuláková-Schormová, Františka
Vazby: Schormová, Františka
Vazby: Zezuláková, Františka

Citace: Jones, Tayari: Jedno manželství (překlad Františka Zezuláková Schormová), 2019
Citace: www(Tvar), cit. 13. 5. 2019
Citace: www(Jabok), cit. 13. 5. 2019
Citace: www(Františka Zezuláková Schormová: English and American Literature - Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství), cit. 13. 5. 2019
Anglistka a amerikanistka, lektorka němčiny, esejistka a autorka recenzí a reflexí v časopisu Tvar. Externě spolupracuje s VOŠ Jabok.