Skip to main content

Detail autority

Zezuláková Schormová, Františka
Jiný tvar jména: Zezuláková-Schormová, Františka
Jiný tvar jména: Schormová, Františka
Jiný tvar jména: Zezuláková, Františka
Citace: Jones, Tayari: Jedno manželství (překlad Františka Zezuláková Schormová), 2019
Citace: www(Tvar), cit. 13. 5. 2019
Citace: www(Jabok), cit. 13. 5. 2019
Citace: www(Františka Zezuláková Schormová: English and American Literature - Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství), cit. 13. 5. 2019

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě